งานสะพาน

Posted on: พฤศจิกายน 10, 2018, by :

อย่าทาประตูติดบันได เดี๋ยวศีรษะท่านจะต้องลงบันไดแทนเท้า

ข้อนี้หมายถึงการเปิดประตูแล้วก็ลงบันไดขั้นแรกไปเลย โดยไม่มีชานพักหรือระยะให้พักเท้าเผื่อไว้บ้าง อันตรายมาก ๆ ทั้งตอนขึ้น – ตอนลง และตอนเดินสวนกันที่บันได ตอนขึ้นท่านต้องเอื้อมมือไปเปิดประตูก่อน งานสะพาน  เหตุภายนอก เกิดแผ่นดินไหวไม่สามารถทำงานโครงสร้างส่วนบนได้  งานสะพาน  เหตุภายนอก เกิดแผ่นดินไหวไม่สามารถทำงาน ได้ ต่ำ งานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม  โลจิกติกส์ ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน) แทรกแซงการทำงานของผู้รับเหมา หรือไม่เข้าใจในบทบาท

และหน้าที่ของตนเอง งานสะพาน

  1. การออกแบบและรายละเอียดประกอบ การอนุมัติรายละเอียดวัสดุ และตัวอย่าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง  เหตุภายนอก เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบนถนนเป็นอุปสรรคในการทำงาน ต่ำ งานไฟฟ้าแสงสว่าง
  2. เหตุภายนอก เกิดการจลาจล(จากเหตุภายนอก)จนไม่สามารถทำงานได้ ต่ำ งานถนน  นโยบาย  แล้วก็ถอยลงบันไดเพื่อให้มีระยะเปิดของประตูแล้วจึงขึ้นกลับไปใหม่ หรือหากสวนทางกันคนหนึ่งกาลังเดินขึ้น
  3. อีกคนหนึ่งเปิดประตูออก บานประตูก็กระแทกคนข้างล่างให้ตกกระไดได้ หรือตอนลงที่เปิดประตูแล้วก้าวโดยไม่รู้ว่าเป็นบันไดก็อันตรายเช่นเดียวกัน …ระวัง..ระวัง..ระวัง

สีกระเบื้องหลังคาคุณลอก (เป็นขี้กลาก) จะแก้ไขได้อย่างไร

กระเบื้องมุงหลังคาบางชนิด – บางยี่ห้อ – บางรุ่น คุณอาจจะเป็นคนโชคดีในไม่กี่คนที่ดันไปซื้อมามุงหลังคาบ้านคุณ มีทางแก้อยู่ 2 แนวทางคือ