บุคลากร ผู้จัดการ วิศวกร

Posted on: พฤศจิกายน 10, 2018, by :

ดวงไฟหน้ากระจกเงา เขามีไว้ส่องหน้าท่าน…ไม่ใช่ส่องกระจก

กระจกเงาเยอะแยะบานไม่ว่าจะติดตั้งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งหรือในห้องน้า จะว่างตำแหน่งดวงโคมผิดพลาด

ในงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นทาง ผิวทาง งานกิจกรรมงานทั่วไป รับสร้างบ้านร้อยเอ็ด  กฎหมายและสัญญาก่อสร้างงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่ำ งานไฟฟ้าแสงสว่าง  กฎหมายและสัญญาก่อสร้างงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่ำ งานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม  บุคลากร ผู้จัดการ วิศวกรและหัวหน้าช่างความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง ต่ำงานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม  บุคลากร ผู้จัดการ วิศวกรและหัวหน้าช่างความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ

หรือใช้ดวงโคมผิดประเภท

ทาให้แสงจากดวงโคมแทนที่จะส่องกระทบเข้าหน้าแล้ววิ่งกลับไปปรากฏภาพในกระจก กลับส่องเข้าหากระจกแล้วคอยนาแสงสะท้อนจากกระจกออกมาสู่หน้าท่าน แล้วค่อยสะท้อนกลับไปที่กระจกให้ปรากฏภาพอีกครั้ง จึงทาให้ภาพใบหน้าของท่านปรากฏไม่ค่อยแจ่มชัด

ส่องกระจกนานๆ ก็เกิดอาการปวดลูกกะตา

  • ลองตรวจเช็คดูว่าบ้านท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่า หากเป็นก็เปลี่ยนตำแหน่งดวงโคมเสีย (อาจจะยกขึ้นสูงกว่ากระจกสักคืบ
  • หรือวางเอียงออกจากกระจก) หรือ เปลี่ยนชนิดของดวงโคมมาเป็นสองออกด้านเดียวสู่หน้าของท่าน ไม่ใช่ดวงโคมที่ส่องแสงออกทุกทิศทุกทาง