โครงสร้างงาน

Posted on: พฤศจิกายน 10, 2018, by :

– ม่านคุณเป็นแบบไหน ติดสูงเท่าไร ชายม่านอยู่ระดับไหน แขวนไว้ผนังหรือฝ้าเพดาน หรือกรอบประตูหน้าต่าง มีที่บัง

รางม่านหรือไม่หากมีเป็นอะไรติดตั้งอย่างไร

– เหล็กดัดหน้าตาเป็นอย่างไร เปิดออกได้หรือไม่ ติดตั้งกับอะไร ฯลฯ หลังจากทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ก้ออกแบบหรือจัดเตรียมกรอบบาน – วงกบ ประตูหน้าต่างให้เหมาะสมกับข้อมูลนั้น…จึงเริ่มก่อสร้างครับ

ประตูสู่ด้านนอกอาคารจะต้องเปิดออก และวงกบวางอยู่บนพื้นนอกเสมอ

ประตูอาคารที่เปิดออกสู่นอกอาคาและมีฝนสาดเข้ามาถึงจะต้องเป็นประตูที่เปิดออก และบานประตูจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นภายในเสมอ (ขาวงกบจะวางอยู่บนระดับพื้นภายนอก)

  • โครงสร้างงาน  เหตุการณ์ความเสี่ยง คะแนน ระดับโครงสร้างความเสี่ยง  งานไฟฟ้าแสงสว่าง  บุคลากร คนงานทำงานหลายอย่าง หลายหน้าที่ ต่ำงานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้ามีความล่าช้าในการรับรู้และการแก้ไขปัญหา  งานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม เกิดลมพายุไม่สามารถทำงานได้
  • งานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม แผ่นดินไหวไม่สามารถทำงานได้ งานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม 1 เหตุภายนอก แผ่นดินสไลด์ไม่สามารถทำงานได้  งานถนน 3 การก่อสร้าง วัสดุงานทางถูกขโมย
  • (ถูกยักยอกไปขายต่อโดยคนของผู้รับเหมาเอง) 5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวด (PAYMENT)

หากมิเช่นนั้นเวลาฝนตก น้าฝน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จะไหลเขาสู่อาคาร แถมยังช่วยในกรณีไฟไหม้ได้บ้าง เพราะเวลาไฟไหม้คนที่หนีออกจากอาคารมักตกใจและพยายามดันประตูออก (ไม่พยายามเปิดประตูเข้า)