บ้านราคา 1,350,000บาท บ้านที่ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงประโ […]